Nieuws

Steun de e-mailactie van de fietswebsite “Fietsen rond Amersfoort”

De fietswebsite "Fietsen rond Amersfoort" is een e-mailactie gestart tegen het voorgenomen bouwplan om in de fraaie polder "Zeldert" , deeluitmakend van de Eemvallei, het nieuwe zeer grote ziekenhuis "Eemland" te bouwen. De stichting "Behoud de Eemvallei" steunt deze actie volledig en vraagt u een e-mail protest naar B en W van de gemeente Amersfoort te sturen.

Klik hier om een mail te sturen.

Wilt u tevens een kopie aan de initiatiefnemer "de Fietsen rond Amersfoort website" sturen? U kunt dit doen door het e-mail adres fietsen.rond.amersfoort@inter.nl.net in de CC regel van uw mail op te nemen.

Kopieer de onderstaande brief vervolgens in uw mail met als titel: "Vóór behoud van polderlandschap Zeldert". U kunt dit doen door de tekst de selecteren met de muis en vervolgens de toetsen ctrl+c (kopieren) tegelijk in te drukken. Ga naar uw mail en plak de tekst vervolgens als inhoud in uw mail door ctrl+v tegelijk in te drukken (plakken).

Tekst van de brief: (deze mag u ook zelf aanpassen)

—————————-
"Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Met enige schrik heb ik kennis genomen van de door u geopperde mogelijkheid om de nieuwbouw van ziekenhuis Eemland op 10 hectare grond in het poldergebied Zeldert te bouwen. Ik ken het gebied als een prachtig natuurlandschap, waar o.a. door de bewoners uit de wijde omgeving met veel plezier gebruik wordt gemaakt. Het is een in talloze opzichten uniek gebied, waar velen temidden van de weidevogels, de buizerds, de wilde zwanen en de koeien, graag fietsen. Ik ben daarom ook blij, dat dit gebied in het streekplan een agrarische functie heeft en wil dit graag zo houden.

Ik hoop derhalve, dat u de voorkeur zult geven aan één van de drie overige voorgestelde locaties voor de nieuwbouw van ziekenhuis Eemland of aan bouw in de nieuwe wijk Vathorst. Uw definitieve voorstel hierover aan de gemeenteraad zal ik daarom met grote interesse volgen.

Met vriendelijke groet,

naam:

adres:
—————————-