Nieuws

Ook natuurgebied Onland is een retentiegebied Zee, rivieren en plensbuiten zorgen voor natte voeten van miljoenen

Op 31 augustus 2000 ontving staatssecretaris Monique de Vries (Verkeer en Waterstaat) uit handen van een speciale "Commissie Waterbeheer 21e eeuw" een zeer opmerkelijk rapport. Deze commissie deelde harde klappen uit aan de overheden van hoog tot laag. De Vries: "Wij zijn de laatste jaren met onze rug naar het water gaan staan. In 1993 en 1995 zijn we ontsnapt aan grote rampen. Nederland moet zich realiseren dat de delta onder de zeespiegel ligt.

Volgens de commissie staat vast dat er meer water komt. ’s Winters worden de regenbuien heviger, de rivier afvoer neemt toe, de zeespiegel stijgt.

Minder water wordt er in de zomer verwacht. De cijfers spreken voor zich, in 2050 komt er ’s winters 6% meer neerslag. De intensiteit van de regenbuien neemt met 10% toe en de zeespiegel stijgt de komende 50 jaar naar verwachting 25 cm.

Voortaan moet er bij de bouw van nieuwe woningen rekening worden gehouden met het wassende water. De commissie Waterbeheer heeft een speciale kaart van Nederland laten maken welke delen van ons land geschikt zijn als wateropvang. Alle opties liggen volgens de staatssecretaris nog open en is er nog nergens een gebied aangewezen. Ook de Eemvallei staat als retentiepolder op deze kaart vermeld.

Zeker is, dat daarom het Onland-natuurgebied nooit bebouwd mag worden omdat deze weilanden regelmatig bij hevige regenval geheel onder water staan. Dit wordt veroorzaakt door het dan snel stijgende water van de rivier de Eem die noodgedwongen een uitweg zoekt.