Nieuws

Wulp keert terug in de Eemvallei

De werkgroep "De Wulp" van de weidevogelbescherming Eemland verdient een grote pluim. Zij zorgde er voor dat in het Baarnse en Soester Eemland, meer nesten dan ooit zijn beschermd. In 1991 waren dit er nog maar 28 maar dit jaar scoorde de vereniging met het nieuwe record van 1100 nesten.

Voor het eerst werd een weidevogelcursus gegeven in het Natuur- en Milieucentrum Baarn. De belangstelling overtrof de stoutste verwachtingen. Ook onze voorzitter was op beide avonden aanwezig. Het aantal vrijwilligers verdubbelde. Mede door hun inzet en de medewerking van vijf nieuwe boeren konden deze resultaten behaald worden.

Verheugend was het aantal gevonden gruttonesten, vorig jaar nog maar 100 en nu 200. De grutto is een zwaar bedreigde soort. Dat dit aantal in de Eemvallei zo groeit verheugd de werkgroep, mede gezien de alarmerende berichten uit de rest van Nederland. De samenwerking met de boeren en loonwerkers loopt voortreffelijk. Dit zal zeker gestimuleerd worden door de premies voor de nesten, die de boeren dit jaar voor het eerst ontvangen, indien ze zijn aangesloten bij de vereniging Ark & Eemlandschap. (www.eemlandhoeve.nl).

De activiteiten van de werkgroep bestaan uit:

1. het opsporen en markeren van de nesten
2. het verleggen van de nesten
3. het geven van voorlichting en promoten bij veel gelegenheden
4. het registeren van alle gegeven voor het Landschapsbeheer Utrecht en Natuurmonumenten

Het aantal soorten steeg tot 17, namelijk naast de traditionele soorten als kievit, grutto en tureluur zijn ook de scholekster, veldleeuwerik, graspieper, waterhoen, meerkoet, kuifeend, bergeend, canadese gans, knobbelzwaan, zomertaling, slobeend, fuut, witte kwikstaart en voor het eerst de wulp beschermd. De wulp wordt steeds vaker gesignaleerd in het Eemland, doch volgens coordinator Roel Postema is dit het eerste gevonden nest in dit gebied. Mede door deze jodelende vriend(in) is de werkgroep "De Wulp" genoemd. De komst van de wulp is een kroon op het werk, nu nog de kemphaan die weer meerdere malen is gesignaleerd.