Nieuws

Voorzitter Giezeman van het Kwaliteitsdebat: Kwaliteit is geen academische discussie maar gewoon een gevoel

Het bestuur van de stichting "Behoud de Eemvallei bezocht op 8 november 2000 in "de Speeldoos", het zogeheten Kwaliteitsdebat van de gemeente Baarn. De voorzitter van dit debat, de heer W.G.M. Giezeman gaf in zijn inleiding aan dat kwaliteit geen academische discussie is maar gewoon een gevoel.

Gemeentesecretaris, de heer J. Wiegel lichtte het proces van "Panorama 2015 Baarn" toe. Kort samengevat: Eerst was volgens hem de visie in heel abstracte termen die nu overgaat naar een gedetailleerder niveau. De visie zal door B en W vervolgens middels een concept programma "Panorama 2015 Baarn" worden vastgesteld. Iedereen kan daarna in december 2000 en januari 2001 schriftelijk inspreken. Daarna volgt er in januari/ februari 2001 behandeling in commissies waarna in februari 2001 de gemeenteraad het uiteindelijke besluit zal nemen.

Hierna spraken vijf sprekers hun mening uit over kwaliteit die was gekoppeld aan gepresenteerde foto’s van Baarnse plekjes. In de pauze konden de aanwezigen met rode en groene stickertjes op de foto’s aangegeven wat men goed of slecht vond. Toen bleek dat het Onland met veel groen was gestickerd waaruit geconcludeerd kan worden dat dit gebied als "Groene Dorpsrand" en als als natuurgebied behouden moet blijven. De stichting wil benadrukken dat dit gebied heel veel, op allerlei manieren, verantwoord wordt gebruikt door Baarnaars van alle leeftijden.

Een van de vijf sprekers, mevrouw drs A.F. Schippers-Lammertse gaf duidelijk aan dat het Onland als natuurgebied behouden moest blijven. Zij is tegenstander van woningbouw in het Onland, nog afgezien van de risico’s van het bouwen in uiterwaarden. Zij verwees naar recente overstromingsgevallen in uiterwaarden na bij hevige regenval. Aan B en W werd door haar het wijze advies gegeven om over het enige mooie vrije uitzicht van Baarn te waken.

De heer dr. J.H. te Velde van de stichting "Mooi Baarn" gaf aan dat grote steden "objectief monitoren" . Daardoor weten zij wat er in hun gemeente leeft. Hij vroeg de gemeente Baarn om dat ook te doen zodat precies bekend is wat de burgers willen.

De heer R. Berends van Staatsbosbeheer sprak enthousiast over het Baarnsche Bos dat hij als de voortuin van Baarn ziet. De stichting "Behoud de Eemvallei" vindt dat Baarn niet zonder haar achtertuin het Onland kan, dat behouden moet blijven.

De jeugdige spreekster Marie-Fleur Hoeks vond Baarn wel een beetje saai. Ze was redelijk tevreden maar zij vond dat de Brink een gezellige ontmoetings- plaats moest worden en als zodanig moest worden ingericht.

Mevrouw C.G. Mezger belichtte vooral de sociale aspecten op allerlei terreinen die men niet uit het oog mocht verliezen.

Onbebouwd laten van Onland spoort met "Streekplan" en zelf door de gemeente Baarn ingezette beleid.

De stichting "Behoud de Eemvallei" maakte op deze avond wederom duidelijk dat het Onland "Groene Dorpsrand" annex natuurgebied moet blijven, mede omdat het onbebouwd laten van Eemdal VII ( het Onland-natuurgebied) spoort met het "Streekplan" en met het door de gemeente Baarn zelf ingezette beleid, dat met het bestemmingsplan "Groene Dorpsrand" in 1994 werd bekrachtigd. Ook gaf de stichting aan dat Vinex-locaties, door de Rijksoverheid zelf zijn aangewezen als groeilocaties, zoals het plan "Vathorst". Vathorst in Amersfoort ligt op een afstand van hooguit 10 auto-minuten van Baarn. Baarnse woningzoekenden kunnen, als zij dat wensen, aanspraak maken op woonruimte op de Vathorst-locatie waar de komende jaren 11.000 woningen zullen worden gebouwd.