Nieuws

De burgerdebatten “Panorama 2015 Baarn” B en W maakt plannen maar gemeenteraad beslist

De abstracte toekomstvisie voor de gemeente Baarn, in het kader van Panorama 2015 Baarn, krijgt een vervolg. Deze algemene visie wordt op dit moment uitgewerkt in een gedetailleerd programma dat in samenspraak met de Baarnse bevolking, bedrijven en instellingen zal worden opgesteld.

Een stukje van die "uitwerking" heeft al plaatsgevonden in de vorm van het concept "Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing"-programma, afgekort ISV. (zie "laatste nieuws", zaterdag 1 juli). Eind juni stuurde de gemeente het concept "ISV-programma" naar de provincie Utrecht omdat het voor 1 juli 2000 moest zijn ingediend. Dit stukje betrof het deel dat met de reeds gebouwde omgeving te maken had. Er zijn ook nog andere programma’s b.v. op het gebied van sociale en economische zaken.

Vervolgens worden de hoofdlijnen van dit uitgewerkte programma het onderwerp van gesprek met bedrijfsleven, instellingen en de Baarnse bevolking.

Informatieavond
Voorafgaand aan de burgerdebatten is er op donderdag 16 november 2000 om 20.00 uur in het Baarnse gemeentehuis een informatieavond. U hoeft zich daarvoor niet vooraf op te geven. Tijdens die avond kunt u zich ook nog voor de burgerdebatten opgeven

Burgerdebatten
De burgerdebatten met de Baarnse bevolking worden gehouden op:

dinsdag 21 november 2000
woensdag 22 november 2000
donderdag 23 november 2000

Aanvang 19.30 in het Baarnsch Lyceum, Torenlaan 77. Het college van B en W hoopt te horen hoe u de visie het liefst uitgewerkt wil zien en hoopt daar veel nieuwe ideeën voor te krijgen. Bovendien wil B en W graag weten wat als eerste moet worden uitgevoerd en wat nog even kan wachten.

De door u gekozen gemeenteraad beslist
Na de burgerdebatten neemt het college van B en W een standpunt in over het concept-programma en de opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de debatten. Dit wordt verwerkt in het programma "Panorama 2015 Baarn" dat vervolgens de formele inspraak in gaat. Tijdens de inspraak kunt u uw mening schriftelijk kenbaar maken. De door u gekozen Baarnse gemeenteraad zal de uiteindelijk beslissing nemen of onderwerpen of delen daarvan wel of niet worden uitgevoerd. De gemeenteraad zal daarna het programma "Panorama 2015 Baarn" vaststellen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk wat gaat gebeuren.

Wat is van belang voor de Eemvallei
Op de avonden van de burgerdebatten kunt u een keuze maken uit twee van de vijf onderwerpen. Als stichting "Behoud de Eemvallei vinden wij de onderwerpen "Voor wie" en "Woongemeente met een aangenaam leefklimaat" van belang.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over "Panorama 2015 Baarn" dan kunt telefonisch informatie krijgen van mevrouw S. van Muiswinkel, tel 035-5481728 of mevrouw S.S.M. van der Ree, 035-5481658 (di/wo/do) werkzaam bij de gemeente Baarn.