Nieuws

B en W: “Onland mogelijke bouwlocatie van 300 woningen” De stichting “Behoud de Eemvallei” is voor het behoud van het Onland als natuurgebied (groene dorpsrand)

De Baarnsche Courant van 10 november 2000 meldde dat in de burgerdebatten rond Panorama 2015 de mogelijke bouwlocaties de tongen zullen losmaken. Stedenbouwkundig bureau Bokelman/Croonen heeft in Baarn gekeken naar uitbreidings-, inbreidings- en herbestemmingsmogelijkheden. Of het wenselijk is danwel gerealiseerd zal worden, is onderwerp van discussie in de ontwikkeling van "Panorama 2015 Baarn".

Alleen B en W bestempelde het prachtige en geliefde Onland-natuurgebied als "Eemdal VII" . Volgens B en W is het een van de mogelijke woningbouw-locaties. Volgens B en W kunnen er in dit natuurgebied circa 300 woningen worden gebouwd maar de landschappelijke en ecologische plannen wegen hier zwaar. De stichting "Behoud de Eemvallei" vindt dat dit natuur- en cultuur- historisch gebied niet door woningbouw verloren mag gaan. De stichting zal zich tot het uiterste daartegen verzetten.