Nieuws

Informatieavond van gemeente Baarn Volgens gemeenteambtenaar Kessels zegt de Provincie Utrecht:

"Tot hier en niet verder"

De gemeentesecretaris van Baarn, de heer J. Wiegel beet op donderdag 16 november 2000 de spits af op de informatieavond van de gemeente Baarn. Op deze avond werden de burgers voorgelicht over de aankomende Burgerdebatten.

Wiegel:
– Al het "materiaal" afkomstig uit "Panorama 2015 Baarn" zal worden gebruikt om wijzigingen bij de Provincie te bepleiten. Bij de provincie moet de gemeente met gefundeerde plannen komen.

– De interactieve manier is gekozen om medewerking van partners uit organisaties en instellingen te verkrijgen die bijdragen aan de kwaliteit van de gemeente. Het gaat om de vastgestelde toekomstvisie "Panorama 2015 Baarn" met algemene termen, dus welke kant zou het moeten opgaan in de gemeente Baarn. Op dit moment staan we in het uitvoeringsprogramma van "Panorama 2015 Baarn". Samen met burgers bekijken we welke oplossingsrichtingen voor Baarn denkbaar zijn.

– Na de Burgerdebatten komt "Panorama 2015 Baarn" in de politiek terecht. Het conceptprogramma "Panorama 2015 Baarn" zal dan in december 2000 c.q. januari 2001 door het college van B en W Baarn worden vastgesteld.

– Burgers kunnen schriftelijk inspreken (december 2000/ januari 2001) Na de vaststelling kunnen de Baarnse burgers ook schriftelijk bezwaar maken. Men kan dan toevoegingen aangeven of wat eruit moet. Dit gebeurt allemaal in december 2000 c.q. januari 2001. De burger kan dus nu nogmaals een reactie geven.

– Raadscommissies / inspraak door de burgers (januari/februari 2001) Als voorfase voor de behandeling in de Baarnse gemeenteraad. Ook bij deze raadscommissie kan inspraak door de burgers plaatsvinden. – Panorama 2015 Baarn vastgesteld (februari 2001) In februari 2001 wordt "Panorama 2015 Baarn" in de Baarnse gemeenteraad vastgesteld.

– Dan volgt de uitvoeringsfase. De uitkomsten zullen worden vertaald in meerjarenplannen waarin de planningen staan en de financiële middelen.

Het tweede deel van de avond was voor rekening van heer Kessels

De heer Kessels ging o.a. in op de demografische ontwikkelingen. Hoe ontwikkelt de bevolking zich en hoe gaat het met de woningmarktontwikkelingen. Kessels gaf toe dat het moeilijk was om in Baarn te bouwen. In je achterhoofd moest je zelfs afvragen of Baarn over 10 tot 15 jaar nog wel een zelfstandige gemeente was.

Kessels:

– De bevolkingsgroei in Nederland zal gelijk blijven. (Kessels had het in het algemeen over Nederland en soms specifiek over Baarn) De in Nederland aankomende "vergrijzing" ligt tussen de 2 en 4 miljoen. Nu hebt je 2 personen per woning maar dat kan veranderen.

– Beeld bevolkingsopbouw in Baarn

In 2000
jongeren tot 24 jaar: 6600
ouderen ouder dan 65 jaar: 4200

In 2015
jongeren tot 24 jaar: 6200
ouderen ouder dan 65 jaar: 5300