Nieuws

Burgerdebatten

Vanaf dinsdag 21 november t/m donderdag 23 november 2000 vonden in het Baarnsch Lyceum, de Burgerdebatten plaats. Deze Burgerdebatten leerden ons dat de gemeente Baarn op een interactieve manier met haar inwoners kan communiceren. Bestuursleden van de stichting "Behoud de Eemvallei" waren op alle avonden als gesprekspartner aanwezig en gaven aan dat in het Onland-natuurgebied niet gebouwd mocht worden omdat dit weide- en natuurgebied deel uitmaakt van het grote geheel, de Eemvallei. Ook pleitte de stichting "Behoud de Eemvallei" voor actieve grondpolitiek door de gemeente Baarn want als er nu door derden grond wordt verkocht zit de gemeente Baarn nu nog op de achterste rij. Als er grond vrijkomt moet de gemeente een actieve rol gaan spelen. Als eigenaar van de grond kan de gemeente Baarn dan haar eigen wensenpakket op tafel leggen hetgeen thans niet het geval is.

De stichting "Behoud de Eemvallei" pleitte er voor om de huisvestingsproblemen in Gewestelijk verband op te lossen.

Tijdens de debatten werd aan iedere aanwezige, een rode en een groene sticker uitgedeeld; de rode kon men op een plattegrond van Baarn, op die plaats plakken, waar men geen bebouwing wenste en de groene op een plaats waar men dit wel wenste. Ongeveer 90 % van de aanwezigen plakten de rode stickers in het Onland-gebied. Daarmee werd een eerdere dit jaar gehouden enquête bevestigd omdat toen ook bleek dat 87% tegen bebouwing in het Onland was. Veel groene stickers (gewenste bouwmogelijkheden) werden o.a. geplakt op de terreinen van de instellingen Eemeroord en Nieuwenoord, de gemeentewerf en de Noordschil.