Nieuws

Amersfoorts College van B. en W. ziet af van bouw nieuw Eemland-ziekenhuis in polder Zeldert

In verband met de mogelijke komst (één van de bouwopties) van een nieuw groot ziekenhuis Eemland in de polder Zeldert stuurde de stichting "Behoud de Eemvallei" op 26 juli 2000 een protestbrief naar het Amersfoortse college van B. en W. Mede als gevolg hiervan en door de actie van de fietswebsite "Fietsen rond Amersfoort" die door de stichting "Behoud de Eemvallei" actief werd ondersteund, stuurde dit College de onderstaande adviesbrief naar haar gemeenteraad.

Bij brief van woensdag 22 november j.l. heeft het College van B. en W. aan de gemeenteraad het voorstel gedaan het nieuwe Ziekenhuis Eemland niet te bouwen in polder Zeldert of op de andere twee genoemde locaties (Hogeweg-Zuid en het Spoorwegemplacement) maar moet deze komen op het Defensieterrein bij de jachthaven ‘De Schans’.

We wachten vol vertrouwen op de definitieve besluitvorming hierover door de gemeenteraad op 30 januari 2001, na behandeling hiervan in de commissie VRO van 16 januari.

Vooruitlopend op het besluit van de gemeenteraad zien wij de volgende winstpunten:

1) Winst voor het milieu in de polder Zeldert en in Hoogland-West, dat aan de bouwplannen is ontsnapt. Dat betekent ook winst voor de recreant (fietser en wandelaar) die in de directe nabijheid een prachtig natuur- en recreatie gebied behouden ziet.

2) Winst voor de actievoerders: de schrijvers van e-mails en de vele organisaties, die zich met onze actie solidair hebben verklaard, mogen constateren, dat hun acties zinvol zijn geweest en dat hun stem is gehoord.

3) Winst voor de democratie. Het Amersfoortse College van B. en W. en straks ongetwijfeld ook de gemeenteraad hebben hun eerdere lijn – niet bouwen ten westen van de Bunschoterstraatweg – gestand gedaan en geluisterd naar de brede opvattingen onder de bevolking van Amersfoort en wijde omstreken om niet in polder Zeldert te bouwen.

Graag willen wij u en daarmee alle personen en organisaties, die de e-mail-actie hebben gesteund, van harte dank zeggen!!