Nieuws

Weide- en natuurgebied Onland geen uitbreidingslocatie

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten het Onland weide- en natuurgebied (door de naamswijziging thans "Eemerwaard" geheten) met rust te laten. Hoewel B. en W. pas na de schriftelijke inspraakreacties hun definitieve standpunt bepalen, hebben zij het polderlandschap niet als uitbreidingslocatie in het conceptprogramma "Panorama 2015" opgenomen. Het College opteert voor de Noordschil, inclusief de strook tussen het huidige industrieterrein en de Drakenburgerweg. Reguliere woningbouw op de terreinen van de instellingen Nieuwenoord en Eemeroord heeft ook de instemming van het dagelijks bestuur. Als inbreidingslocaties zijn bestempeld het grote parkeerterrein achter de Laanstraat – waarvoor in de jaren tachtig, projectontwikkelaar EuroVastad een mooi plan maakte dat door de politiek in een vroeg stadium van tafel werd geveegd – en in de Lage Vuursche zijn dat de Kloosterlaan, de Koudelaan en de Vuursche Steeg.

Op het buurtstation achter eethuys De Generaal mogen op beperkte schaal kantoorvilla’s en een Escher-museum worden gebouwd. De voormalige camping Bestevaer kan tot speelplaats voor de oudere jeugd worden ingericht. De stichting "Behoud de Eemvallei" zal de ontwikkelingen in dit fraaie gebiedje nauwlettend in de gaten houden en eventueel zonodig bij B. en W. bezwaar maken.

De herstructurering van de naoorlogse wijken kan tot een toename van de woningvoorraad leiden, voorspelt het College. Een rol van de gemeente als regisseur, facilator en participant of projectontwikkelaar wordt bij de nieuwbouwlocaties niet uitgesloten. In haar toelichting op donderdag 14 december 2000 heeft burgemeester mevrouw drs. M. Wolterink-Oremus publiek-private samenwerking niet uitgesloten. Evenmin dat Baarn van het voorkeursrecht bij de aankoop van grond -om een gewenste ontwikkeling te kunnen bereiken c.q. en vinger in de pap te hebben – gebruik te maken.

Door de stichting "Behoud de Eemvallei" waren deze mogelijkheden herhaaldelijk tijdens de inspraakprocedures naar voren gebracht. Het conceptprogramma is beschikbaar en in het Baarnse gemeentehuis tijdens openingsuren af te halen. Schriftelijke inspraakreacties kunnen tot en met 12 januari 2001 bij Baarn ingebracht worden. B en W betrekken de reacties bij hun definitieve standpuntbepaling, die in januari 2001 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. In de raadscommissie-vergaderingen van februari 2001 wordt het definitieve programma besproken. Tijdens die bijeenkomsten kan publiek vanaf de tribune inspreken. De vaststelling van het programma gebeurt in de raadsvergadering op woensdagavond 28 februari 2001.

De in juni 200 vastgestelde Intergemeentelijke StructuurVisie (ISV) vormt de basis van de toekomstvisie "Panorama 2015 Baarn". In het conceptprogramma is verder de inbreng van o.a. het kwaliteitsdebat, de partner- en burgerdebatten verwerkt.