Nieuws

Plan voor cultuurhistorische en recreatieve fietsroute van de Rijn naar het Eemmeer

Op uitnodiging van de PvdA -Statenfractie van Utrecht was het bestuur van de stichting "Behoud de Eemvallei" in de gemeente Leusden bij de presentatie om een fietsroute te realiseren tussen de Rijn en het Eemmeer, aanwezig. Daardoor kan de historie van deze drie eeuwen oude verdedigingslinie waarlangs de fietsroute gaat lopen weer tot leven komen. Het eerste deel van het plan werd door mevrouw Christa Begemann, fractievoorzitter van genoemde fractie overhandigd aan de heer mr. D. Kok, gedeputeerde van cultuur & recreatie en verkeer & vervoer van de provincie Utrecht.

De fietsroute zal de geschiedenis van de Grebbelinie en het landschap weer "boven water" brengen. Je kunt langs de route stoppen bij specifieke elementen van de Grebbelinie als dijkjes, sluizen, verdedigingsbolwerken (bunkers) en er zullen recreatieve voorzieningen zijn om te verblijven. Een klein informatie centrum langs de route kan de fietstocht extra aantrekkelijk maken. Hier kan men zich door middel van interactieve media oriënteren op de Grebbelinie en ontwikkelingen in de Vallei. De fietsroute is ook door de Eemvallei gepland en loopt via de reeds bestaande wegen, aan de oostzijde van de Eem met een blik op de rivier de Eem, door Amersfoort, Baarn en via Eemdijk naar Bunschoten-Spakenburg. Langs de route liggen veel boerderijen waardoor het agrotoerisme een goede kans kan krijgen.

Grebbelinie in vogelvlucht

De Grebbelinie moest samen met de IJssellinie en de Waterlinie, de Randstad (Holland) verdedigen tegen invallen van de vijand. Het idee voor de Grebbelinie is ontstaan in het licht van de 80 jarige oorlog en vanuit de wens om Holland te beschermen tegen de inval van de vijand uit het zuiden, de Fransen. In 1700 is het tracé verkend door Menno van Coehoorn, een vestingsdeskundige uit die tijd. In 1745 is men met de aanleg begonnen. Toen de Fransen in 1794 binnenvielen, heeft men de linie ingezet en grote delen van de Vallei onder water gezet. In 1899 is de Linie door Napoleon voltooid.

In 1933 is het Valleikanaal gegraven en diende het als hoofdafwatering van de Vallei. Het is aangelegd in het kader van de "werkverschaffing", dus veel zware handarbeid. Aanvankelijk was het bedoeld als een echt kanaal voor de scheepvaart van de Zuiderzee maar daar stak de provincie Utrecht een stokje voor om reden dat het niet mocht concurreren met het Amsterdam-Rijnkanaal. Met de afsluiting van de Zuiderzee was dat vervolgens helemaal niet meer aan de orde. In 1938/1939 zijn er langs het Valleikanaal bunkers gebouwd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek de Grebbelinie nog van strategische betekenis te zijn. In 1939 is de Vallei onder water gezet om de Duitsers te weren. Na de capitulatie zijn er door de Duitsers enkele (grote) bunkers geplaatst.