Nieuws

De nieuwe naam voor Onland: Eemerwaard

De stichting "Behoud de Eemvallei" schreef een prijsvraag uit om een nieuwe naam voor het Baarnse "Onland" – weide en natuur gebied te bedenken. Er waren 55 inzenders die 81 namen inbrachten. Een onafhankelijke jury bestaande uit mevrouw C. van der Waal (bewoonster Eemdal-Zuid) en de heren M. van Buiten (directeur Guido de Brèsschool), J.C. Kruidenier en C. v.d. Steeg (beiden van Historische Kring Baerne), de heer K. Versluis (directeur Bestevaerschool) werd unaniem de naam "Eemerwaard" gekozen.

Op vrijdag 22 december 2000 om 15.00 uur was de dag aangebroken die de Baarnse geschiedenis zal ingaan als een heel bijzondere. De voorzitter van de stichting "Behoud de Eemvallei" de heer J. Hoogerheijde verwelkomde alle aanwezigen en ging o.a. in op de noodzaak van de naamsverandering. Juist op dat moment passeerden hoog in de lucht een tiental ganzen die richting het zuiden vlogen. Was het een spontaan eerbetoon? Inmiddels was het zover en werd het prachtige bord met de nieuwe naam "Eemerwaard" bij het Onland door de wethouder W. Lieberwerth en de Baarnse prijswinnaar H. Menssink onthuld. Ongeveer tachtig belangstellenden waren er getuige van. Wethouder Lieberwerth benadrukte in zijn toespraak dat "Eemerwaard" niet alleen een prachtig natuurgebied is maar dat het ook een belangrijke recreatieve functie vervult. De prijswinnaar Menssink werd door de stichting "Behoud de Eemvallei" verrast met een cadeau en bloemen en hij verraste op zijn beurt weer alle aanwezigen door een zelf geschreven lied over "Eemerwaard" ten gehore te brengen.

Eemerwaard

Het is alweer een tijdje geleden
Dat ik van de prijsvraag had gehoord
De oude naam "Onland" is overleden
De stichting gaat met de nieuwe naam akkoord

Refrein:
De naam luidt Eemerwaard
Dat staat straks op de kaart
En staat hier nu, hier nu reeds op dit bord
Hier broeden in de wei
De vogels vrij en blij
Maar verder hou ik dit refrein maar kort

Over de natuur kan je mooi zingen
Dat doen vogels ook dat is een feit
Maar als straks hier ieder gaat staan swingen
Raken wij die weidevogels kwijt

Refrein:
Hier in de Eemerwaard
Dat staat straks op de kaart
En staat hier nu, hier nu reeds op dit bord
Hier broeden in de wei
De vogels vrij en blij
Maar verder hou ik dit refrein maar kort

Ja, de stichting wil dit gebied "behouwen"
Behouwen voor die schone Eemvallei
Hopelijk zal men hier niet gaan bouwen
Dan is ’t met de vogelrust voorbij…!

Refrein: Hier in de Eemerwaard
Dat staat straks op de kaart
En staat hier nu, hier nu reeds op dit bord
Hier broeden in de wei
De vogels vrij en blij
Maar verder hou ik dit refrein maar kort

Behoudt de polder ook voor recreëren
Voor fietsers en de wandelaar oké
Maar ook echt niets anders uit proberen
De stichting Eemvallei werkt hieraan mee

Refrein:
Ja, met de Eemerwaard
Dat staat straks op de kaart
En staat hier nu, hier nu reeds op dit bord
Voor koeien in de wei
De vogels vrij en blij
Maar verder hou ik dit refrein maar kort

Eemerwaard dat is de Eem wel waardig
Bovendien het is háár uiterwaard
En tot slot, en dat is toch wel aardig
Is nu ook een noodzaak aangekaart

Refrein:
Behoud de Eemerwaard
Op Baarn’s eigen kaart
En niet alleen, alleen hier op dit bord
Hen is de moeite waard
Als je over de polder staart
En verder hou ik dit refrein maar kort.

Tekst: Huub Menssink