Nieuws

Schriftelijk inspraakreactie op het ‘Conceptprogramma Panorama 2015 Baarn’

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ bezorgde op vrijdag 12 januari 2001 haar schriftelijke inspraakreactie met betrekking tot het ‘Conceptprogramma Panorama 2015 Baarn’ aan het Baarnse B en W college. De gemeente zal alle reacties verzamelen en bekijken of het conceptprogramma op onderdelen moet worden aangepast naar aanleiding van de inspraak. Hierna neemt het college van B en W op dinsdag 23 januari 2001 een besluit. Aan het einde van die week zal het college de tekst van het programma ‘Panorama 2015 Baarn’ in zijn definitieve vorm hebben aangepast. Zie antwoord bij ‘laatste nieuws’ d.d. 26.01.01.