Nieuws

Visie Gewest op gebruik ruimte

In navolging van de gemeenten en de provincie Utrecht komt het gewest Eemland ook met een ruimtelijke structuurnota. Gelet op de ‘Vijfde Nota ruimtelijke ordening" van het Rijk, waarin Amersfoort tot de Delta Metropool (Randstad) wordt gerekend en mogelijk de overloop van de woningbouw moet verzorgen, hebben de portefeuillehouders verkeerszaken gevolgd door de colleges van B en W afgesproken deze ‘Intergemeentelijke structuurvisie Eemland’ zo spoedig mogelijk te ontwikkelen. In de nota zullen de toekomstvisies van de afzonderlijke gemeenten in elkaar worden geschoven, heeft wethouder Lieberwerth zijn commissie woensdag 17 januari 2001 verteld. Lieberwerth benadrukt dat de gewestelijke visie ook bij het nieuwe ‘Streekplan Utrecht’ betrokken moet worden. Het streven is het rapport eind maart begin april (2001) klaar te hebben. Baarn draagt bij in de totale kosten, zijnde f 30.000,- Bron: Baarnsche Courant