Nieuws

Het ontwerp “Programma Panorama 2015 Baarn, 2001- 2005” College B. en W. Baarn : “Geen bebouwing van natuurgebied “Eemerwaard”

Al eerder, op 15 december 2000, berichten wij via deze site dat het college van B en W had besloten het weide- en natuurgebied ‘Eemerwaard’ met rust te laten. Het college zou pas na de schriftelijke inspraakreacties haar definitieve standpunt bepalen. Het college had het polderlandschap niet als uitbreidingslocatie in het ‘Conceptprogramma Panorama 2015’ opgenomen hetgeen inhoudt dat de ‘Eemerwaard’ tot 2015 zeker niet bebouwd zal worden. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ ontving naar aanleiding van haar schriftelijke inspraak van het college van B en W van Baarn op 26 januari 2001 een brief met bijlagen waarin stond vermeld dat het college die week (23 januari 2001) het programma ‘Panorama 2015 Baarn’ na behandeling van de inspraakreacties had vastgesteld. Het proces van visie tot en met programma is nu bijna afgerond. Op de door de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ gedane schriftelijke inspraakreactie werd door het college van B en W geantwoord dat bebouwing van het natuurgebied en bufferzone ‘Eemerwaard’ (Eemdal VII) niet was opgenomen in het programma.

Het ‘Ontwerp programma Panorama 2015 Baarn, 2001-2005’ werd op 23 januari 2001 door het college van B en W vastgesteld. Twee dagen later werd het ontwerp door het voltallige college onder aanvoering van burgemeester mevrouw drs. M.R. Wolterink-Oremus in het gemeentehuis gepresenteerd.

De openbare behandeling van dit ontwerp, voor wat betreft het ruimtegebruik (Ruimtelijke Ordening) komt aan de orde in de raadscommissievergadering op woensdag 7 februari 2001 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Baarn.

Op woensdag 21 februari 2001 neemt de gemeenteraad een besluit over het programma. De vergadering begint om 20.00 uur en iedereen is welkom. U kunt echter ook thuis de vergadering van de gemeenteraad volgen. U kunt dan afstemmen op Eemland TV die rechtstreeks verslag zal doen van de behandeling van het programma.

Tenslotte nog iets over het ontwerp programma. In het voorwoord staat: "Wij hebben gekozen voor een beperkte uitbreiding van het bebouwd gebied. Ontwikkeling zal mogelijk gemaakt worden in de zogenaamde Noordschil. Op enkele locaties binnen de bebouwde kom zien wij mogelijkheden voor inbreiding of herbestemming. Deze ruimte zal primair beschikbaar komen voor woningen.

Het programma "Panorama 2015 Baarn, 2001- 2005′ kunt u bij de gemeente verkrijgen of mail even naar de stichting en u ontvangt het binnen enige dagen in de bus.