Nieuws

Geen bebouwing Eemerwaard Wethouder Möhlman (PvdA) houdt geen rekening met uitkomsten van Burgerdebatten

Het overgrote deel van de Baarnse burgers die bij de Burgerdebatten aanwezig waren, bleek evenals de Baarnse wethouders de heren W.L. Lieberwerth en H.P.C. van de Kerk tegen bebouwing van natuurgebied ‘Eemerwaard’ te zijn. De PvdA-wethouder de heer P. Möhlman wil een onderzoek naar de haalbaarheid van het bebouwen van dit natuurgebied. Zijn wens staat daarbij haaks op de spectaculaire uitkomst van o.a. de Burgerdebatten om in de ‘Eemerwaard’ niet te bouwen.

Het door hem gewenste onderzoek kost de belastingbetalers f 30.000, een typisch staaltje van geld over de balk smijten terwijl in het recente verleden al meerdere onderzoeken naar de bouwmogelijkheden in de "Eemerwaard" zijn geweest o.a. een onderzoek onder het wethouderschap van de heer Nijhof. Wethouder Möhlman zou zijn energie en tijd beter kunnen besteden aan de reële bouwmogelijkheden die door de stichting "Behoud de Eemvallei" tijdens de Burgerdebatten naar voren zijn gebracht.

De stichting kwam toen met diverse bebouwalternatieven zoals deze thans staan opgesomd in het programma ‘Panorama 2015 Baarn, 2001-2005’ zoals het bebouwen van het parkeerterrein Laanstraat met een ondergrondse parkeergelegenheid, het bebouwen van de strook langs de Rijksweg A1 en op de locaties van Eemeroord en de Amerpoort aan de Zandheuvelweg te Baarn.