Nieuws

Ecologische verbindingszones

Ecologische verbindingszones zijn routes waar dieren maar ook planten gebruik van kunnen maken om van het ene natuurgebied naar het andere te kunnen komen. In verband hiermee daarmee gaat het waterschap Vallei & Eem de watergangen natuurvriendelijker onderhouden en hierlangs natuurvriendelijke oevers, vistrappen, beplanting en poelen voor kikkers en salamanders aanleggen. Bezoekt u eens de interessante site van het Waterschap Vallei & Eem.