Nieuws

Geen bebouwing “Eemerwaard” en GroenLinks zet misverstand recht

Het aan de rivier de Eem liggende ‘Eemerwaard’ blijft een natuur- en weidegebied. Het wordt niet opgeofferd aan woningbouw. Over dit prachtige gebied nam de Baarnse gemeenteraad op woensdag 21 februari 2001 het definitieve besluit: "De Eemerwaard blijft onbebouwd". Het is glashelder dat dit gebied op heel veel sympathie in de gemeenteraad kon rekenen.

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ bedankt daarom het College van B en W van de gemeente Baarn en alle gemeenteraadsleden die hebben bijgedragen tot dit positieve besluit.

Voordat het raadsbesluit werd genomen werd door de fractieleider van GroenLinks, de heer Franssen, een ongelukkig uitgepakte opmerking van zijn plaatsvervanger de heer Genuit, rechtgezet. Deze had tijdens de raadscommissievergadering van 7 februari 2001 zich verkeerd uitgedrukt. De heer Genuit had toen door een opmerking de schijn gewekt dat zijn partij eventueel voor bebouwing was. Franssen deelde verhelderend mee, dat de Baarnse GroenLinks-fractie tegen bebouwing van de ‘Eemerwaard’ is waarmee volgens hem recht werd gedaan aan de ecologische diversiteit van ‘Eemerwaard’. GroenLinks blijkt toch op goede koers te liggen.

De ‘Eemerwaard’ zelf zal eerdaags haar dank tonen en in lichtpaarse en gele voorjaarskleuren losbarsten. Tienduizenden pinkster- en boterbloemen zullen weer hun kopjes laten zien.