Nieuws

Stichting wil geen natuuraantasting door nieuw golfterrein bij de Grote Melm te Soest

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ en de Soester vereniging ‘Vrij Polderland’ hebben besloten om bezwaar te maken tegen ingediende aanvraag voor een golfterrein bij de Grote Melm te Soest. De heer G. Floor, voorzitter van de golfvereniging ‘Soestduinen’ heeft een plan voor een nieuwe golfbaan bij de Grote Melm te Soest, bij de gemeente Soest ingediend. Dit gebied ligt op een steenworp afstand van de rivier De Eem. Hij wil een golfterrein ter grootte van 14 voetbalvelden laten aanleggen op de weilanden van boer Van Roomen.

De heer G. Floor, voorzitter van de golfvereniging ‘Soestduinen’ heeft een plan voor een nieuwe golfbaan bij de Grote Melm te Soest, bij de gemeente Soest ingediend. Dit gebied ligt op een steenworp afstand van de rivier De Eem. Hij wil een golfterrein ter grootte van 14 voetbalvelden laten aanleggen op de weilanden van boer Van Roomen. Op dit moment speelt de golfvereniging op de baan achter hotel Holiday Inn Royal Parc in Soestduinen. De heer Floor wil daar niet blijven omdat zijn leden dat niet zien zitten. Als argument geeft de heer Floor aan, dat als straks de extra appartementen bij het hotel gebouwd worden, dat ten koste gaat van de driving range. Al de nieuwe bewoners van die appartementen krijgen volgens hem speelrecht. De heer Floor stelt dat als de helft van deze bewoners gaat golfen, zijn spelers nog meer in het gedrang komen want volgens hem zijn de weekenden erg druk met clinics. Dat zijn vaak beginners die het volgens hem het niet zo nauw met de regels nemen of kriskras over de ‘greens’ struinen. Volgens de heer Floor botst dat met de leden. De golfverening ‘Soestduinen’ staat los van de golfbaan in Soestduinen. Floors bedoeling is om zijn 200 leden mee te nemen naar de nieuwe baan en daar zijn ledental laten groeien tot 500.

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is fel gekant tegen de komst van een nieuw golfterrein in de Eemvallei en zal bij het college van B en W van de gemeente Soest bezwaar maken omdat dit gebied, dat rijk is vertegenwoordigd met natuur- en cultuurhistorische waarden maar ook in de zogenaamde Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is gelegen. Daarmee staat al vast dat het hier om een zeer waardevol gebied gaat, dat juist extra bescherming nodig heeft. Een golfterrein past daar allerminst in. De natuur en het landschap bij de Grote Melm zouden immers, in plaats van haar prijs te geven, versterkt moeten worden.

De Soester wethouder B. Knol die Ruimtelijjke Ordening in zijn portefeuille heeft, kent het plan voor de golfbaan ‘De Grote Melm’ tussen de spoorlijn en de Eem. Wethouder Knol: "Het is een prachtige locatie maar niet voor een golfbaan. Dat moet je niet willen. Het is zeer waardevol landelijk gebied. Boeren zijn er druk bezig met het beschermen van weidevogels. Het college is niet tegen golfen maar een golfbaan kan prima dienstdoen als groene buffer, als een overgangsgebied. Maar dit is geen stadsrand, dit is midden in de natuur". Het plan wordt wel voorgelegd aan de gemeenteraad.

Zelfs de fracievoorzitters en de vertegenwoordigers van bijna alle politieke partijen uit de 2e Kamer hebben hun steun betuigd aan de nieuwe landelijke campagne "Nederland, natuurlijk" welke gisteren in Den Haag van start is gegaan. Het is de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ en met ons vele maatschappelijke organisaties die deze campagne steunen, een doorn in het oog dat de economische groei uitsluitend wordt vertaald in investeringen in de infrastructuur, de aanleg van bedrijfsterreinen en woningbouw en niet in investeringen in de natuur. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ zal naast haar ingediende bezwaar bij B en W ook de Soester gemeenteraad verzoeken het plan voor een golfterrein af te wijzen.

Bron: De Gooi- en Eemlander/ SBDE