Nieuws

Stichting “Behoud de Eemvallei” bestaat al weer één jaar

De stichting heeft er al weer een jaartje op zitten en daar willen we natuurlijk even bij stilstaan. Het bestuur van de stichting en haar adviseurs hebben zich het afgelopen jaar voor 100% ingezet om het landschap van de Eemvallei te beschermen. De volgende zaken passeren dan de revue.

Het Eemerwaard-gebied bleef van woningbouw bespaard, aan de Baarnse burgerdebatten namen wij deel. Er waren vele contacten met het Ministerie van Vrom over de Eemvallei en aan de vele contacten met de colleges van B en W van de Eemvallei-gemeenten en haar ambtenaren. Onze welgemeende dank gaat uit naar iedereen met wie wij contact hadden over de Eemvallei. We hopen daarom dat u ons blijft steunen om het mooie gebied van de Eemvallei te beschermen.