Nieuws

Koeien horen thuis in de Eemvallei

Als binnenkort de koeien in de Eemvallei weer terugkeren is de MKZ-crisis weer achter de rug. Een koe hoort nu eenmaal in de wei. Daar is het tenslotte toch voor geschapen. En het is goed voor het mooie plaatje van het landschap. Wist u dat koeien bijdragen aan een kringloop in de natuur? Kijk, dat zit zo. Als koeien grazen laten ze ook mestflatten vallen. Dat vinden mestvliegen en mestkevers schijnbaar erg lekker. Wat wel zeker is, is dat de kievit, de grutto en de tureluur insecten lekker vinden.

Dus simpel, als er geen koeien zijn dan …. Juist. In de wei hebben koeien ook meer ruimte voor hun natuurlijke gedrag. Ze spelen, grazen in kudden en rusten een groot gedeelte van de dag. Zodoende hebben ze onderling veel minder agressie. Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen.