Nieuws

Onverklaarbare houding B en W Baarn over schoorsteenverhoging vlakbij beschermd Baarns landschap

De eerder bij gemeente Eemnes ingediende aanvraag voor de verhoging van de bedrijfsschoorsteen van de asfaltcentraleHogenbirk raakte niet alleen de gemeente Eemnes maar ook het op steenworp afstand gelegen Eembrugge en Baarn. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ gaf daarom begin maart al bij het Baarnse college van B en W, het duidelijke signaal af, dat ook het Baarnse Landelijke Gebied waaronder het beschermde Zuidereind, door een dergelijke schoorsteenverhoging zal worden aangetast en verzocht aan dit college om bezwaar te maken bij Eemnes. Het Baarnse college antwoordde de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ echter geen bezwaar te zullen aantekenen tegen de voorgenomen verhoging van de bedrijfsschoorsteen. Haar besluit was gebaseerd op het Baarnse belang bij deze verhoging en naar haar mening woog de stankhinder voor Eembrugge en de Baarnse woonwijk Eemdal Noord op tegen de visuele hinder van deze verhoogde schoorsteen.

De stichting betreurt de mening van het Baarnse college dat zich niet of nauwelijks heeft verdiept in het probleem omdat de stankhinder gemakkelijk op een milieu-technische manier is op te lossen en een schoorsteenverhoging daardoor overbodig is. Dat moet ook de oplossings-richting worden.

Enige tijd geleden moest zelfs de in Baarn gevestigde taveerne ‘Eemlust’ haar overkapping nog afbreken omdat het landschappelijk onverantwoord was en het bestemmingsplan dit verbood. Nu maakt de gemeente Baarn waarvan je toch verwacht dat zij haar plaatselijk landschappelijk gebied waardeert, zelfs geen bezwaar tegen de komst een foeilijke 50 m hoge schoorsteen nabij haar grens met Eemnes terwijl het geldende bestemmingsplan slechts een bebouwingshoogte van 30 toestaat.