Nieuws

Plan voor Baarnse communicatiemast van 53 meter

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ vernam dat B en W Baarn het voornemen heeft om toestemming te verlenen voor een 53 meter hoge communicatiemast te Baarn, nabij de A1. Dit object zal het landschappelijk aanzicht van de Eemvallei aanzienlijke schade toebrengen waartegen de stichting zich zal verzetten. Dit heeft zij het college reeds bekend gemaakt.

Onlangs had de stichting vanwege horizonvervuiling ook al bezwaar aangetekend tegen de voorgenomen schoorsteenverhoging van de nabij gelegen asfaltcentrale Hogenbirk te Eemnes. Het bestuur is zeer bezorgd over dergelijke ontwikkelingen en zal zich daartegen met alle rechtsmiddelen blijven verzetten.