Nieuws

Toekomstorientatie Soest/Soesterberg 2015

De gemeente Soest heeft een ‘Toekomstoriëntatie Soest/Soesterberg 2015’. Hiermee wil Soest tot 2015 vooruit zien en invulling geven aan wat zij de komende jaren van plan is. Het ‘TOSS’ kunt u uitvoering bekijken op de site van de gemeente Soest.