Nieuws

Inspectie Ruimtelijke Ordening

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ heeft de Inspectie Ruimtelijke Ordening West te Haarlem die o.a. toezicht houdt op de Ruimtelijke Ordeningsaspecten in de Provincie Utrecht, op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rond de bij de Provincie Utrecht ingediende aanvraag voor ‘een verklaring van geen bezwaar’ voor de hoge bedrijfsschoorsteen van Hogenbirk te Eemnes. Als de Provincie een dergelijke verklaring niet zal afgeven, zal tevens de reeds door de gemeente Eemnes afgegeven vergunning worden geblokkeerd.

De stichting is er 100% van overtuigd dat een schoorsteenverhoging niet nodig is omdat de geurstoffen van de asfaltcentrale van Hogenbirk, die thans via de schoorsteen in de buitenlucht komen, aan het eind van het productieproces dienen te worden verwijderd waardoor er voor de woonomgeving geen sprake meer zal zijn van geurhinder.