Nieuws

Raadsvoorstel over mega-communicatiemast slecht voorbereid

Het voorstel van de B en W Baarn om een torenhoge antennemast t.b.v. het mobiele, telefoonverkeer voor politie, brandweer, marechaussee en ambulancedienst in de groenstrook voor de woonbootbewoners in de Eem te planten was spijtig genoeg niet goed voorbereid. In een toelichting op de misser trok de verantwoordelijk wethouder de heer Lieberwerth woensdagavond het boetekleed aan ten overstaan van de raadscommissie ruimtelijke ordening.

De bij de behandeling in mei geuite kritiek door de loswalbewoners was reden voor Baarn het voorstel te heroverwegen. Lieberwerth excuseerde zich voor de gepleegde ‘overval’. Overleg met de gemeente Eemnes leverde Baarn niets op. Uiteindelijk besloot het college tot een andere locatiekeuze, te weten de groenstrook tussen veld 2 van het sportpark Ter Eem en het weiland van Van Wijnen op de Drie Eiken. Met die keuze ging de commissie akkoord. "Eind goed, al goed" waren de slotwoorden van de wethouder aan het adres van de heer De Weijer, afgevaardigde van de woonbootbewoners.

Het college is er echter door de stichting erop gewezen om een dergelijke 53 hoge communicatiemast niet aan de rand van de Eemvallei te plaatsen. Ook door plaatsting van de communicatiemast op de andere locatie zal de Eemvallei aanzienlijk landschappelijk worden aangetast. Reeds op 21 mei zond de stichting aan het Baarnse college, Gedeputeerde Staten van Utrecht en de Minister van VROM daarover een brief.

Bron: Baarnse Courant/SBDE