Nieuws

Stichting “Behoud de Eemvallei” fel tegen wijziging bestemmingsplan

De gemeente Baarn wil het bestemmingsplan van de voormalige camping Bestevaer bestemmingsplan wijzigen. De gemeente Baarn is er van uitgegaan dat deze grond een recreatieve bestemming had. De gemeente heeft plannen om op dit prachtige terrein een recreatieve voorziening voor de oudere jongeren aan te leggen. Het bestemmingsplan geeft duidelijk aan dat de grond een agrarische bestemming heeft en een dergelijke voorziening is daar niet toegestaan. De gemeente wil nu voor deze speelvoorziening het bestemmingplan wijzigen.

Wethouder de heer P. Möhlman (jeugdbeleid) wil daarvoor negen maanden uittrekken. Begin dit jaar gaf de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ bij het college al aan dat het terrein in de huidige natuurlijke staat moet blijven, wel open voor de jeugd maar dat er geen speelplaats voor de oudere jeugd mag worden aangelegd. De gemeente zou zich moeten concentreren op de nieuwe ontwikkeling, het aanbod van de speeltuinvereniging ‘Oosterkwartier’ om daar de oudere jeugd op te vangen en de ruimte te geven, met toezicht van het ‘Oosterkwartier’. Die locatie heeft een meer centrale ligging voor de oudere jeugd. De stichting keurt een bestemmingsplanwijziging af en zal daartegen officieel bezwaar maken.