Nieuws

Beheersvisie rivier de Eem

Op uitnodiging van de Provincie Utrecht nam de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ in Amersfoortse ‘De Observant’ deel aan een workshop die door de adviseur ‘Omgevingskwaliteit’ drs. L.A. van Hulten werd begeleid. Deze werd gehouden als startpunt voor het project ‘Beheersvisie rivier de Eem’. Tijdens de workshop werd geïnventariseerd welke onderwerpen aan bod zouden moeten komen bij het opstellen van deze visie. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ bracht haar wensen naar voren o.a. om veel oog te hebben voor natuurontwikkeling, om uiterst behoedzaam om te gaan de verblijfplaats in Eemnes van terugkerende kemphanen, natuurlijke beschoeiing i.p.v. stalen damwanden en natuurontwikkeling van de oevers.

De rivier de Eem is in beheer en onderhoud bij de provincie Utrecht. Het waterschap Vallei & Eem en de gemeente Amersfoort dragen bij in de kosten. Vanuit haar verantwoordelijkheid als beheerder wil de provincie een beheersvisie voor de Eem opstellen voor de komende tien jaar. Zij wil dit niet eenzijdig doen maar probeert daar zoveel mogelijk de belangen van andere partijen bij in beeld te houden.