Nieuws

Ruimtelijke effecten op beleid uitgelicht

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben hun verslag ‘Ruimtelijk Beleid 2000’ gepresenteerd. Hiermee wordt verantwoording afgelegd aan Provinciale Staten voor het gevoerde ruimtelijke beleid. Het verslag geeft op hoofdlijnen de ruimtelijke effecten weer en gaat in op enkele aandachtspunten. Een van die punten is dat door schaalvergroting van maatschappelijke vraagstukken en de complexiteit van oplossingen men tot goede samenwerking tussen overheden onderling en maatschappelijke organisaties wordt gedwongen. Het aantal factoren waarmee bij ruimtelijke afweging rekening moet worden gehouden ontwikkelt zich dynamisch. Een nieuwe kijk op oud cultuurgoed (Eemvallei) wint eveneens aan belang.

Bron: Baarnsche Courant/ SBDE