Nieuws

Asfaltcentrale Hogenbirk heeft geen naverbrandingsinstallatie

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ beschikt over het bewijs dat bij de asfaltcentrale ‘Hogenbirk’ te Eemnes geen adequate naverbrandingsinstallatie aanwezig is terwijl de gemeente Eemnes dit wel beweerde. De Provinciale Staten en de Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn door de stichting ingelicht. De stichting vraagt zich daarom af of er wel een zorgvuldig vooronderzoek heeft plaatsgevonden naar de mogelijkheden om de geurhinder te bestrijden. Bij de asfaltcentrale Hogenbirk zijn daarvoor onvoldoende voorzieningen en deze zullen in de vorm van ‘nadere eisen’ in de milieuvergunning dienen te worden opgenomen.

De stichting heeft de Provincie verzocht om die ‘nadere eisen’ aan de asfaltcentrale Hogenbirk op te leggen waardoor de verhoging van de schoorsteen overbodig wordt, de stinkende geuren worden verbrand en er daarom geen dominerende landschapsaantaster in het Eemvallei landschap hoeft te verschijnen.