Nieuws

Proef met ecologisch onderhoud sloten

Komend najaar start het waterschap Vallei & Eem een proef met aangepast slootonderhoud, bedoeld om de natuurwaarden in en langs sloten in het Eemland te vergroten. Het waterschap stimuleert al enkele jaren een natuurvriendelijk onderhoud van slootkanten om zo bloemrijke slootkanten te creëren maar tot nu toe was dit aangepaste beheer niet mogelijk voor de zogeheten schouwsloten die belangrijk zijn voor de afvoer van het regenwater. Het was onduidelijk in hoeverre de waterafvoer daar in gevaar zou komen.

Bij deze proef zijn 18 agrarische bedrijven betrokken die een hogere subsidie krijgen naarmate er meer plantensoorten in de slootkant voorkomen. Al elk jaar worden de vlinders, libellen en planten langs en in de watergangen door het bureau Bosbeek geïnventariseerd. De stichting "Behoud de Eemvallei" wil met het waterschap overleggen over een verantwoord behoud van de natuurwaarden zodat het tot een goede uitwerking van deze ingrijpende werkzaamheden kan komen.

Bron: Baarnsche Courant/ SBDE