Nieuws

Koninklijke broedgevallen in de Eemvallei

De vrijwillige weidevogelbescherming werkgroep ‘De Wulp’ IVN Eemland zag ondanks de MKZ-crisis toch nog kans om 1000 nesten te beschermen. Er waren bijzondere broedgevallen van de pijlstaarteend en de witoogeend. Tevens werd er een koppeltje van 10 zeldzame koningskwartels waargenomen die waarschijnlijk waren uitgebroed op de koninklijke graslanden van het paleis Soestdijk. De wulp was ook weer aanwezig. Het aantal gruttonesten was ongeveer gelijk aan vorig jaar maar er werden wel veel meer jonge grutto’s gesignaleerd. Dit kwam goed uit want 2001 is het Gruttojaar.

De beschermers hopen de komende jaren een nest van een koningskwartel of van een kemphaan te vinden. Dat zal dan met gejuich worden begroet. Wist u dat de kwartelkoning zijn latijnse naam ‘Crex Crex’ roept?