Nieuws

Vijftig meter hoge landschapsaantaster toch neergezet

De 30 meter hoge bedrijfsschoorsteen van de asfaltcentrale Hogenbirk is verhoogd naar 50 meter. De stichting is het hiermee absoluut oneens omdat deze dominerende schoorsteen een zware aantasting is van het Eemvallei-landschap is. De gemeente Eemnes gaf ondanks ons officiële bezwaar toch een bouwvergunning af en de provincie verklaarde ook geen bezwaar te hebben. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ blijft op haar standpunt staan dat deze verhoging onnodig was en onderneemt verdere juridische stappen. De asfaltcentrale moet er rekening mee houden aldus een brief van het college van B en W Eemnes dat deze zal moeten afgebroken als de bouwvergunning alsnog in een latere procedure wordt vernietigd.