Nieuws

Dijkdoorgangen Eemland door waterschap aangepakt

Waterschap Vallei & Eem gaat de doorgangen in de dijken in het Eemland aanpakken. In totaal zijn er nu nog 23 zogeheten ‘coupures’ in de dijken van het Eemland aanwezig. Op die plaatsen kruist een weg een dijk. Bij hoog water moet het Waterschap deze doorgangen afsluiten met zware balken zodat het water er niet doorheen kan stromen. Die balken zijn in de buurt van de ‘coupure’ opgeslagen. Het Waterschap wil het aantal doorgangen in dijken zoveel mogelijk terugdringen omdat het zwakke schakels zijn. Zij wil 10 van de 23 coupures opheffen en vervangen door een op- en afrit.

Bron: Baarnsche Courant