Nieuws

Tweede fase dijkverbetering Eemdijken

Nu de nodige onderhoudswerkzaamheden in de bebouwde kom van Eemdijk bijna zijn afgerond kan het Waterschap Vallei & Eem verder met traject 2. Het gaat hier om de Oostelijk Eemdijk van de Bloklandse weg tot de Hogenhorsterweg en de Westdijk (van de Oude Pol tot de bebouwde kom van Spakenburg). De meeste bomen die een bedreiging vormden voor de stabiliteit van de dijk zijn inmiddels gekapt. Vier karakterieke boomgroepen/bomen heeft het Waterschap daarbij kunnen sparen.

Voor drie andere boomgroepen/bomen bekijkt het Waterschap of het mogelijk is ze te behouden zonder dat de veiligheid in het gedrang komt, o.a. de populieren en wilgen ten noorden van het gemaal Zeldert. In het voorjaar 2001 had het Waterschap op diverse plaatsen de Eemlandse dijken al opgehoogd. Komend voorjaar gaat zij verder met de dijken bij de Krachtwijkerweg en de Slaagse Dijk.

Bron: Baarnsche Courant