Dringend verzoek aan Amersfoort

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ gaf in een brief aan B&W en de gemeenteraad van Amersfoort, uiting van haar ontevredenheid over de concept-Visie ‘Groen-blauwe Structuur’. Het motief daarvoor is de inhoud van deze Visie waarachter zich een ongewenste Bestemmingsplanwijziging schuilhoudt. Het zou toch betreurenswaardig zijn als een fors gebied met…...

Read more

Strijd tegen Hogenbirk-schoorsteen gaat door

In Eemnes werd op verzoek van de stichting een hoorzitting gehouden over de bedrijfsschoorsteen van de asfaltcentrale ‘Hogenbirk’. De juridische strijd is nog steeds gaande met als doel om de verhoging van de bedrijfsschoorsteen terug te draaien. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ werd gehoord door een onafhankelijke commissie. De stichting…...

Read more

Minister Pronk bedankt stichting

De stichting reageerde vastberaden op de Planologische Kernbeslissing van 5e Nota Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van VROM. Dit zijn de plannen over hoe ons land er de komende jaren zal gaan uitzien. Onze inspraakreactie kunt u lezen in het nieuws van 13 april 2001 met als titel Inspraak op…...

Read more

Strategisch Gebiedsperspectief Eemnes

Met het strategisch gebiedsperspectief ontwikkelt de Eemvallei-gemeente Eemnes (met Blaricum en Laren) en de provincies Utrecht en Noord-Holland gezamenlijk een visie voor het gebied voor de komende 25 jaar. Centraal in dit proces staat de vraag voor welke kansen en uitdagingen de gemeente Eemnes de komende jaren komt te staan.…...

Read more