Nieuws

Strategisch Gebiedsperspectief Eemnes

Met het strategisch gebiedsperspectief ontwikkelt de Eemvallei-gemeente Eemnes (met Blaricum en Laren) en de provincies Utrecht en Noord-Holland gezamenlijk een visie voor het gebied voor de komende 25 jaar. Centraal in dit proces staat de vraag voor welke kansen en uitdagingen de gemeente Eemnes de komende jaren komt te staan. Op www.eemnes.nl/actueel/sgp.htm kunt u dit proces volgen.

De gemeente Eemnes vindt natuur belangrijk en het vrijhouden en zo mogelijk versterken van de ecologische verbinding ten noorden van Eemnes is uitgangspunt voor de natuurontwikkeling. Eemnes wil dat de natuurlijke en landschappelijke waarden van de Eempolder (Eemvallei) behouden moeten blijven. Dit betekent dat de economische ontwikkelingen ten westen van de Wakkerendijk/Meentweg liggen, dus buiten de Eemvallei.

Natuurlijk en landschappelijk onderscheidt Eemnes zich van Blaricum en Laren. Dit onderscheidend vermogen moet gehandhaafd worden en waar mogelijk versterkt. Voor een versterking van de natuur- en landschappelijke waarden van de Eempolder richt Eemnes zich op Bunschoten en Baarn. Met deze gemeenten samen worden ook waar nodig en gewenst de mogelijkheden voor plattelandsvernieuwing onderzocht.