Nieuws

Strijd tegen Hogenbirk-schoorsteen gaat door

In Eemnes werd op verzoek van de stichting een hoorzitting gehouden over de bedrijfsschoorsteen van de asfaltcentrale ‘Hogenbirk’. De juridische strijd is nog steeds gaande met als doel om de verhoging van de bedrijfsschoorsteen terug te draaien. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ werd gehoord door een onafhankelijke commissie. De stichting bracht in haar betoog o.a. naar voren dat de inwoners van Baarn tijdens de procedure niet conform art. 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening op de hoogte waren gesteld. Dit is een must aangezien een deel van asfaltcentrale ‘Hogenbirk’ niet alleen op Eemnesser maar ook op Baarns grondgebied is gelegen. Voorts kwam aan de orde dat de Provincie Utrecht niet naar mogelijkheden heeft gezocht om de verhoging van de schoorsteen te voorkomen door nieuwe technologische mogelijkheden te onderzoeken en toe te passen. De commissie zal half april advies uitbrengen aan het college van B & W van Eemnes.