Nieuws

Dringend verzoek aan Amersfoort

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ gaf in een brief aan B&W en de gemeenteraad van Amersfoort, uiting van haar ontevredenheid over de concept-Visie ‘Groen-blauwe Structuur’. Het motief daarvoor is de inhoud van deze Visie waarachter zich een ongewenste Bestemmingsplanwijziging schuilhoudt. Het zou toch betreurenswaardig zijn als een fors gebied met agrarische bestemming zal worden opgeofferd voor een recreatiegebied. De makers van het Visiestuk willen daarvoor een groot gebied van het Amersfoortse deel van de Eemvallei als ‘park’ bestemmen. Echter geen Park zoals de stichting dat voor ogen heeft, te weten een ‘Nationaal Park Eemvallei’. Mogelijk zal tevens het grote landgoed Coelhorst ten prooi vallen aan dit plan. De stichting hoopt dat Amersfoort zich eens bewust gaat worden van de natuur in de Eemvallei want zeer veel burgers hebben daarvoor al groot respect en bewondering.

Dat respect bleek al in 2000 toen inwoners van Hoogland grote betrokkenheid voor hun gebied aan de dag legden toen bleek dat Amersfoort in hun Eemvallei-deel met natuurlijke bronnen en beschermde planten, een groot ziekenhuis wilde bouwen. De bevolking wilde dat ziekenhuis daar niet. De stichting en de Fietswebsite kwamen toen op voor het behoud van dit gebied waarna een andere locatiekeus buiten de Eemvallei werd gemaakt. De stichting hoopt dat het Amersfoorts bestuur inziet dat deze concept-Visie een morele blinde vlek in het ‘natuurdenken’ van Amersfoort is.