Nieuws

Visie buitengebied Eem & Vallei

Met Leusden, Woudenberg beschikken alle Eemvallei-gemeenten sinds kort over een eenduidige Visie op het buitengebied. Dit rapport geeftmogelijkheden om de ontwikkelingen in het buitengebied te sturen. Burgemeester Groen van Bunschoten-Spakenburg, voorzitter van het portefeuilleoverleg Ruimtelijke Ordening van het Gewest Eemland is vol lof over het eindresultaat.

Het rapport bevat (on)mogelijkheden op het gebied van water, natuur, recreatie en landbouw. Daarnaast zijn er concrete projectvoorstellen uitgewerkt. Een van de moeilijke factoren was dat alle gemeenten gelijktijdig – ieder vanuit een eigen uitgangspunt- zelf bezig waren met hun mening over het buitengebied.

De volgende stap is dat de burgemeester en wethouders van deze gemeenten, de betrokken raadscommissies en de gemeenteraden nu eerst hun zegje doen over de Visie. Pas daarna kunnen de gemeenten aan de slag. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ zal nauwlettend ontwikkelingen volgen en zonodig re(ageren).