Nieuws

Lepelaar gesignaleerd

Op twee dagen werd een lepelaar in de Eemvallei gesignaleerd. Eerst op 23 juni, net even buiten het plaatsje Eemdijk, voedselzoekend in de nieuw aangelegde wetlands. Vervolgens op 18 juli, rustig en op geringe hoogte vliegend, boven de Baarnse Eemerwaard. Lepelaars eten vooral stekelbaarsjes maar ook grote waterinsekten die in de Eemvallei goed zijn te vinden. Ze zoeken hun voedsel op specifieke wijze, wadend door ondiep water speuren ze met tastzintuigen aan hun snavel naar hun prooi.

De lepelaar is een bedreigde soort vanwege het geringe aantal broedparen. Een belangrijk broedgebied is het natuurreservaat ‘Oostvaardersplassen’ dat tussen Almere en Lelystad ligt. Het geeft aan dat lepelaars, mits ze maar enige ruimte krijgen, ons land beslist niet willen verlaten.