Nieuws

Nieuw calamiteitenplan Waterschap

Er is een nieuw calamiteitenzorgsysteem bij het Waterschap Vallei & Eem dat o.a. bestaat uit een calamiteitenplan, een voorlichtingsplan en vijf specifieke bestrijdingsplannen. De Dijkgraaf en Heemraden besloten met het nieuwe plan al te gaan werken. Het nieuwe systeem is met andere waterschappen ontwikkeld. Dat heeft het voordeel dat de waterschappen bij rampen volgens dezelfde, herkenbare manier werken en elkaar kunnen assisteren als dat nodig is. In 2003 zal er in regioverband een oefening met een waterstaatkundige ramp plaatsvinden.

Bron: Baarnsche Courant.