Nieuws

Onderzoek oeververbinding over Eem

Samen met het Gewest Eemland en de gemeente Soest laat de gemeente Amersfoort binnenkort een onderzoek uitvoeren naar een oeververbinding over de Eem. De keuze beperkt zich tot een fietsbrug of een fietsvoetveer. Onderzocht wordt welke locatie het meest geschikt is. Zo’n oeververbinding tussen Soest en Amersfoort-Noord is al jaren een ontbrekende schakel in de fietsplannen van de provincie, het Gewest en de gemeenten. Door de oeververbinding ontstaat er een aantrekkelijke fietsroute voor het woon-werkverkeer tussen Soest en Amersfoort-Noord. Het kan er toe bijdragen dat men de auto laat staan en per fiets naar het werk gaat. Ook verbindt de oeververbinding twee populaire recreatieve fietsgebieden, de Utrechtse Heuvelrug en de Eemvallei /Eempolders met elkaar. Hierdoor ontstaan nieuwe mogelijkheden voor afwisselende recreatieve fietstochten door bos en open landschap.