Nieuws

Nieuwe impulsen voor biologische landbouw

De provincie Utrecht werkt aan een operationeel plan om de biologische landbouw nieuwe impulsen te geven. Milieugedeputeerde Peter Rombouts opende onlangs daarvoor een themaochtend. In elk geval staat na deze ochtend vast, dat de biologische landbouw nog steeds ‘in de lift’ zit, met even een dip in 2001. De deelnemers dachten mee over de vraag waar de komende tijd de accenten voor nieuwe impulsen zouden moeten liggen en hoe het beste kon worden samengewerkt. Ideeën waren o.a. om de sector een betere positionering en een imagoverbetering te geven maar ook een meer gerichte ondersteuning bij omschakeling naar het ‘biologisch boeren’.

Ook werd geopperd de biologische landbouw een duidelijke plek te geven door de gebieden voor het ‘biologisch boeren’ in het Streekplan of bestemmingsplannen te zetten. Een andere suggestie was om via het project ‘Leren voor Duurzaamheid’ leerlingen van basis- en middelbare scholen vertrouwd te maken met de duurzame landbouw.