Nieuws

Ei van Columbus, het Agrarisch Natuurbeheer

Voor agrarisch natuurbeheer is in de provincie Utrecht is grote belangstelling. De Provincie heeft het ontwerp van het ‘Beheersgebiedsplan Provincie Utrecht’ al klaar. De nieuwe Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) schreef dit Beheersgebiedsplan voor. De regeling is bedoeld om de ontwikkeling en het beheer van natuur en het landschap te versterken in gebieden waar uitoefening van de landbouw blijvend voorop staat. De SAN-vergoedingen zijn straks afhankelijk van het natuurresultaat.

Voor weidevogelbeheer betekent dit dat er bijv. op minimaal 100 hectaren, een bepaalde weidevogeldichtheid wordt gerealiseerd. Bij botanisch beheer is een aantal plantensoorten op het perceel of in de rand, de basis voor de vergoeding. Op bijgaand kaartje is het beheersgebied Eemland (bruin) te zien dat voor het overgrote deel uit de Eemvallei bestaat.