Nieuws

De Rugstreeppad op de vroegere camping Bestevaer

Rugstreeppadden danken hun naam aan de gele streep die over hun rug loopt. Meestal zijn ze overdag niet actief. De dieren verblijven dan in holletjes, bijv. in verlaten muizengangen. In de avondschemering worden ze weer actief en gaan op zoek naar voedsel, vooral spinnen en vliegen.

Tijdens de paartijd -van april tot juni- smeren ze ‘m tijdens de schemering naar het water maar als het warm en vochtig weer is zijn de luidruchtige beestjes vaak al overdag in het water te vinden.

Een grote populatie van deze diersoort is waargenomen in de Eemvallei (zie kaartje). Het is duidelijk dat de Eemvallei voor de Rugstreeppad een natuurlijke leefomgeving is. Echter in de provincie Utrecht neemt het aantal waarnemingen van de soort de laatste 20 jaren af. Daarom is er door de provincie voor de Rugstreeppadden een beschermingsplan opgesteld. Alhoewel deze paddensoort over de hele provincie Utrecht voorkomt is het aantal plaatsen waar ze elk jaar worden waargenomen klein.

Bron: Provincie Utrecht/ Toestand van de Utrechtse natuur