Nieuws

Duurzame Mobiliteit

Samen met de de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) denkt de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ na over duurzame mobiliteit. In het gebied van de mobiliteit zijn er heel wat nieuwe uitdagingen die zowel op het vlak van de techniek/technologie liggen als op het vlak van het ruimtegebruik. Dit ruimtegebruik is voor de stichting aanleiding om erover mee te praten. De Eemvallei moet namelijk beschermd worden.

Het mobiliteitsvraagstuk, zoals we dat vandaag kennen, vraagt naar duurzame oplossingen voor onze maatschappij en dit vergt gedurfd creatief en innovatief denken.