Nieuws

Stichting op hoorzitting over Bestevaerterrein

Een bijna volle raadszaal in het Baarnse gemeentehuis. Dat gebeurde er tijdens de hoorzitting over het Baarnse Bestevaerterrein. Velen aanwezigen maakten hun bezwaar tegen de aanleg van een geasfalteerd speelterrein duidelijk, zoals ook het bestuurslid C.V. Koolmees dat namens de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ deed.

Inspraaktekst

De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ maakte reeds schriftelijk bezwaar tegen het voornemen van het gemeentebestuur van Baarn die met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling wil verlenen voor het aanlegplan van een speelplaats voor de oudere jeugd op het Bestevaer-terrein. Een plan voor een geasfalteerd gedeelte voor het beoefenen van basketbal en voetbal met bijbehorende voorzieningen maken daarvan deel uit.

De stichting wil nogmaals en uitvoerig op deze hoorzitting haar bezwaren naar voren brengen. Dat de gemeente Baarn het plan heeft een deel van het prachtige Bestevaer-terrein op te offeren en zelfs te gaan asfalteren ziet de stichting als een zware natuuraantasting van dit gebied. Het natuurlijke terrein vormt een ecologische verbinding met het aangrenzende Eemerwaard en is al sinds tientallen jaren (1974) geen campingterrein meer. Als dit plan doorgaat zal er sprake zijn van een ecologische verwoesting, mede omdat in dit terrein de Rugstreeppad voorkomt. Het hier en daar drassige terrein blijkt de ideale biotoop te zijn voor deze bedreigde diersoort welke door de overheid beschermd dient te worden. Die bescherming geldt bovendien voor het leefgebied van deze dieren. Twee jaar geleden stelde de Provincie in haar ecologische inventarisatie de aanwezigheid van deze diersoort hier vast. De gemeente Baarn mag daar nu geen gebiedsvreemde asfaltbarrière gaan opwerpen.

Naast de landschappelijke relatie van het Bestevaer-terrein bestaat er ook een functionele relatie met een historisch karakter. De August Janssenweg waaraan het Bestevaerterrein ligt, vormde ooit één van de rechtstreekse verbindingen tussen het oude Baarn en de weidegronden. De rechte August Janssenweg liep naar en kwam uit in het open weidegebied van de Eemvallei. Zij vormde vanuit de nederzettingen op de hoger gelegen Baarnse gronden, de basis voor de verdere groei van het gebied. Later ontstonden er overslagplaatsen op plekken waar wegen en water elkaar ontmoeten. Deze plaatsen werden, ter beschutting vanwege de wijde openheid, met bomen omplant. Deze plekken aan de Eem zijn deel gaan uitmaken van de karakteristiek van het Eemlandschap. Het met populieren beplante Bestevaer-terrein past volmaakt in dit beeld waardoor het zowel een functioneel historisch als een groen landschapselement is geworden.

Het bestuur van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’ is wel groot voorstander dat jonge en oudere jeugd op deze mooie voormalige campinglocatie speelt en recreëert. Na het campinggebruik werd het terrein als speelterrein extensief gebruikt. Men kan op het terrein diverse spelen beoefenen en als de gemeente in de nabije toekomst een strook gras maait, kan men er zelfs voetballen. De stichting is echter faliekant tegen de aanleg van een geasfalteerde speelplaats uit het betreffende plan.

Noordelijk, direct grenzend aan de Bestevaer-locatie ligt de groengeledingszone Bestevaer-Cantonspark-Pekingtuin, een belangrijke west-oost lopende groene route door Baarn. De stichting benadrukt daarmee de belangrijke groenfunctie van het Bestevaer-terrein met de nadruk op groen. Het gebied heeft een agrarische status en grenst aan het weilandengebied van de Eemerwaard. De Eemerwaard dat de bestemmingsplanstatus ‘Groene Dorpsrand’ heeft en het Bestevaerterrein met zijn agrarische status maken deel uit van een belangrijke ecologische verbindingszone. Het bestemmingsplan Eemdal-Zuid vermeld dat er in toenemende mate behoefte zal zijn aan voorzieningen voor wat oudere kinderen. Het plan komt zelf met de volgende oplossing: ‘Hierbij kan gedacht worden aan een ruim open plein of grasveld waar men kan voetballen.

De stichting zou het verstandig vinden als het gemeentebestuur zich tevens zou concentreren op het eerdere aanbod van de speeltuinvereniging ‘Oosterkwartier’ om daar deze jeugd speelruimte en alle speelvoorzieningen te geven die men nodig heeft.

Het Bestevaer-terrein verkeert in een mooie en natuurlijke staat. Het terrein is zeer waardevol en heeft een zeer grote waarde voor de omgeving. Een geasfalteerd speelterrein past daar allerminst in. De stichting vindt dat een dergelijke grove ingreep in deze natuurlijke omgeving absoluut niet past. Het gemeentebeleid dient gericht te zijn op de instandhouding van dit terrein en daarom verzoekt de stichting met klem aan het gemeentebestuur om dit groene gebied niet aan te tasten en te versnipperen en om derhalve geen vrijstelling te verlenen ten behoeve van het betreffende plan. Het gemeentebestuur zou eerder trots moeten zijn om een zo’n waardevolle plaats binnen haar grenzen te herbergen.