Nieuws

Aandacht voor watergangen

Ingaande januari 2003 gaan inspecteurs van het Waterschap Vallei & Eem meer aandacht besteden aan de controle op het gebruik van bouwstoffen en grond langs watergangen. Deze stoffen mogen niet zonder meer overal worden toegepast omdat ze de waterkwaliteit ernstig kunnen verslechteren.