Nieuws

Veel reacties op Startnotitie MER

De Provincie Utrecht heeft ruim 400 schriftelijke reacties op haar Startnotitie ‘Milieu Effect Rapportage’ (MER) ontvangen, waaronder een uitgebreide van de stichting ‘Behoud de Eemvallei’. Dit alles heeft te maken met de voorgestelde locaties voor 12 torenhoge windturbines (122-137 m) in de Eemvallei die daar natuurlijk nooit mogen verschijnen omdat dit de prachtige Eemvallei zeer ernstig zal aantasten. De provincie wil op 22 april de Richtlijnen voor het MER vaststellen. De stichting ‘Behoud de Eemvallei’ volgt nauwgezet de ontwikkelingen en zal zonodig grootschalig actie gaan voeren tegen de komst van de windturbines.